boot_simone_rouwbegeleiding_colora_praktijk

Ondersteuning bij Ziekte - Lichamelijke aandoening

‘Geef ons de kracht te accepteren wat niet veranderd kan worden, de moed te veranderen wat veranderd moet worden en de wijsheid om het onderscheid tussen beide te maken*
*Oliver Hart

Een ziekte of aandoening heeft een invloed op wat je wel of juist niet meer kunt. Het beïnvloedt relaties met de mensen om je heen en vraagt om te leren omgaan met beperkingen in je dagelijkse leven.

Dat kan je leven behoorlijk op zijn kop zetten. Het kan je identiteit doen schudden. Er is geen handleiding  over hoe het verlies van gezondheid ‘goed’ kan nemen.

Het geeft je in ieder geval een grote uitdaging die bestaat uit twee belangrijke aandachtsgebieden:
1. Actief stil staan bij wat je verloren hebt door je ziekte en wat dit voor je verdere leven betekent (ziekte- en verliesgericht).
2. Je aanpassen aan het leven dat verder gaat, ook nu niet meer alles kan wat je zou willen. Het gaat om de veranderingen in jezelf en in een (nieuwe) wereld waar je het leven voort kan zetten. (herstel- en toekomstgericht).

Het is een voortdurende slingerbeweging die vraagt om aandacht, enerzijds gericht op de (gevolgen van) de ziekte en anderzijds gericht op afleiding en toekomst*. Als je het verlies van gezondheid vergelijkt met roeien in een roeiboot, dan gebruik je twee roeispanen om vooruit te gaan, anders draai je rondjes. Beide roeispanen (ziekte en toekomst) zijn belangrijk. Het is belangrijk is dat je beide roeispanen in beweging brengt.

Dat vraagt om een aanpassing in jezelf en om een aanpassing van jezelf naar je omgeving. Als je dat (steeds beter) lukt, ben je niet je ziekte maar leef je het leven met een aandoening of beperking.Begeleiding hierbij kan je helpen om te blijven staan in deze stormachtige zoektocht. Wil je ondersteuning, neem contact met mij op.

*naar het duale procesmodel van Margret Stroebe en Henk Schut

Praktijk Colora biedt:

Als rouwtherapeut kan ik samen met jou zoeken naar hoe jij het leven met ziekte of de gevolgen daarvan weer vorm kunt geven. Meestal gaan we hierover in gesprek. Maar soms zijn woorden niet direct het juiste middel om te raken aan je pijn en verdriet. Soms zijn er geen woorden of zijn de woorden niet bereikbaar. We kunnen dan werken met creatieve ondersteuningsvormen zoals muziek, tekenen, schrijven of andere vormen van expressie. Het doel blijft dat je vanuit je gevoel weer nieuwe stappen kunt zetten.

Praktijk Colora biedt:

Als rouwtherapeut kan ik samen met jou zoeken naar hoe jij het leven met ziekte of de gevolgen daarvan weer vorm kunt geven. Meestal gaan we hierover in gesprek. Maar soms zijn woorden niet direct het juiste middel om te raken aan je pijn en verdriet. Soms zijn er geen woorden of zijn de woorden niet bereikbaar. We kunnen dan werken met creatieve ondersteuningsvormen zoals muziek, tekenen, schrijven of andere vormen van expressie. Het doel blijft dat je vanuit je gevoel weer nieuwe stappen kunt zetten.