starfish on the beach on the sand. Selective focus. nature.

Ondersteuning bij Ziekte – Lichamelijke aandoening

‘Geef ons de kracht te accepteren wat niet veranderd kan worden, de moed te veranderen wat veranderd moet worden en de wijsheid om het onderscheid tussen beide te maken*
*Oliver Hart

Gezondheid is belangrijk. Een vaak gehoord cliché maar met een grote betekenis. Door onze gezondheid kunnen we leren, werken, sporten en reizen. Kortom, actief in de wereld staan. Hoe ingrijpend verlies van gezondheid kan zijn, realiseer je vaak pas als je gezondheid verliest. Een ziekte of aandoening heeft een invloed op wat je wel of juist niet meer kunt. Het beïnvloedt relaties met de mensen om je heen en vraagt om te leren omgaan met beperkingen in je dagelijkse leven.