ziekte-aandoending-jongeren-rouwbegeleiding-colora

Ondersteuning bij Ziekte - Lichamelijke aandoening

‘Sinds mijn broertje kanker heeft, zijn papa en mama altijd bezorgd om hem!’

Kinderen en jongeren

Als een kind of een gezinslid (broer, zus, ouder, dierbare) ernstig ziek wordt, verandert er een heleboel in het leven. De impact van de ziekte op het hele gezin is vaak groot. De vaste regelmaat, de routine van het dagelijkse leven gaan wankelen. De afspraken met de dokter, het ziekenhuis en de gezondheid van de zieke staan centraal. 

Ziekte van een ouder, broer, zus of dierbare 

Als een ernstige ziekte een gezinslid treft, raakt dit altijd aan een kind. Sommige kinderen zien direct de pijn en verdriet bij de ouders en passen zich aan. Soms nemen ze een zorgende rol op zich, om de ouders te ontzien. Anderen worden stil of trekken zich terug om zo min mogelijk van de situatie mee te krijgen. Ze bouwen een muurtje om gevoelens om overeind te blijven. Andere kinderen vertonen juist aandacht vragend gedrag om zo ook gezien te worden. Elk kind reageert op zijn eigen wijze op de veranderde situatie. Als ouders is het niet eenvoudig om in een tijd waarin je zorgen hebt, ook oog te hebben voor de behoeften van het gezonde kind in het gezin.

 

Met individuele ondersteuning van een kind of jongere biedt Praktijk Colora een plaats waar het kind naar toe kan met zijn gevoelens en gedachten. Natuurlijk gebeurt dat in afstemming met de ouders, want zij kunnen het kind ondersteunen in het dagelijkse contact.


Ziekte of lichamelijke aandoening van het kind – de jongere

Kinderen die opgroeien met een lichamelijke aandoening hebben meer te doen dan gezonde kinderen. Naast de normale ontwikkelingstaken zoals zelfvertrouwen, competentie, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden ontwikkelen, krijgen kinderen met een lichamelijke aandoening nog extra taken te doen. Hoe ga je om met je beperking in een wereld die dat niet altijd ziet? Hoe ga ik om met extra leefregels als dieet en medicijngebruik? Waarom vinden ze mij ‘anders’ dan leeftijdgenoten? Opgroeien is niet eenvoudig en zeker niet als je nog een heleboel extra ontwikkeltaken te doen hebt. Als kind of jongere kun je stevig aanlopen tegen deze gevoelens. Gevoelens van rouw en verlies.Jij moet immers opgroeien met een lichaam dat niet helemaal gezond is of goed functioneert. Dat is ook een verlies.

Individuele ondersteuning voor het kind kan dan zinvol zijn. Zelf ontdekken en begrijpen waarom jij die gevoelens van onmacht en verdriet hebt. Leren om gaan met die gevoelens, moet je leren.

“Heb je vragen of wil je graag meer informatie, neem vrijblijvend contact met me op. En laat je kind (samen met u) mijn speciale kinderpagina of jongerenpagina bekijken’’

Praktijk Colora biedt:

•  Individuele begeleiding van een kind of jongere bij een zieke ouder, broer, zus of dierbare.

•  Individuele begeleiding van een kind of jongere bij het omgaan met een lichamelijke aandoening.

•  Advies aan ouders en school Luisteren, praten en andere manieren om gevoelens te laten stromen. Als ik met kinderen of jongeren werk, probeer ik zo goed mogelijk te luisteren naar wat zij mij te vertellen hebben. Het verhaal van het kind of jongere is immers waar het om gaat. Vaak weten zij zelf goed aan te geven waar zij vastlopen. Ik geloof sterk in de veerkracht van kinderen en jongeren om het verlies een plaats te kunnen geven in hun leven. Door het kind of de jongere te ontmoeten in hun eigen belevingswereld en aan te sluiten bij de leeftijdsfase kan er ruimte komen voor dat verhaal. Ik maak veel gebruik van creatieve middelen zoals tekenen, schilderen, symbolen, spel, schrijven, voorlezen van een verhaal of verbeelden m.b.v. poppetjes. Zo probeer ik aan te sluiten bij de wereld van het kind of de jongere en kan het verdriet gemakkelijker geuit worden. 

Praktijk Colora biedt:

•  Individuele begeleiding van een kind of jongere bij een zieke ouder, broer, zus of dierbare. 

•  Individuele begeleiding van een kind of jongere bij het omgaan met een lichamelijke aandoening. 

•  Advies aan ouders en school Luisteren, praten en andere manieren om gevoelens te laten stromen. Als ik met kinderen of jongeren werk, probeer ik zo goed mogelijk te luisteren naar wat zij mij te vertellen hebben. Het verhaal van het kind of jongere is immers waar het om gaat. Vaak weten zij zelf goed aan te geven waar zij vastlopen. Ik geloof sterk in de veerkracht van kinderen en jongeren om het verlies een plaats te kunnen geven in hun leven. Door het kind of de jongere te ontmoeten in hun eigen belevingswereld en aan te sluiten bij de leeftijdsfase kan er ruimte komen voor dat verhaal. Ik maak veel gebruik van creatieve middelen zoals tekenen, schilderen, symbolen, spel, schrijven, voorlezen van een verhaal of verbeelden m.b.v. poppetjes. Zo probeer ik aan te sluiten bij de wereld van het kind of de jongere en kan het verdriet gemakkelijker geuit worden.