Zen harmony meditation relaxation peacefulness peace of mind concept background -  balanced stones stack in water with reflection

Verlies is een simpel woord met een ingewikkelde betekenis

Je bent iemand of iets verloren. Je bent iemand of iets kwijt. Ieder mens krijgt in zijn leven, vroeg of laat, te maken met verlies en verdriet. Verdriet is, net als blijdschap, een deel van het leven.

Wanneer je verliest waar je van houdt, waar je aan gehecht bent, kom je in rouw. Rouw verschijnt niet alleen bij overlijden maar kan verschijnen bij vele andere vormen van verlies, zoals echtscheiding, ziekte, lichamelijke beperking of een ernstig ongeval. Ook een stapeling van meerdere verlieservaringen kan je in rouw brengen. Rouwen en liefhebben horen bij elkaar. Deze zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Rouwen is een normale reactie op een schokkende gebeurtenis in je leven. Als je rouwt, moet je de pijn en het verdriet te boven komen. Na de pijn komt ook de worsteling om je leven weer opnieuw in te richten, zonder die ander of leven met een volstrekt nieuwe situatie.