book-with-sea-star-shells

Workshops & Voorlichting

’Geheel afgestemd op de wensen en behoeften van uw school/organisatie.’*

*Simone van den Akker

WORKSHOP VERLIES EN ROUW OP SCHOOL

Praktijk Colora heeft veel ervaring met het geven van scholingen en workshops aan schoolteams, waarbij rouw en verlies op school (in al zijn vormen) centraal staat. Interactief en met praktische werkvormen zodat de leerkracht verlies en verdriet spelenderwijs bespreekbaar kan maken met de leerlingen.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
• Wat is verlies?
• Wat is rouwen en wat zijn rouwtaken?
• Hoe rouwen kinderen in verschillende leeftijdsfasen?
• Wat zijn voorkomende emoties en reacties van kinderen op ingrijpend verlies?
• Hoe maak je verlies en pijn bespreekbaar?
• Wat heeft een rouwend kind nodig?

Een bijeenkomst op maat, die nieuwe invalshoeken biedt om het gesprek over groot verlies met kinderen en jongeren aan te gaan. Ook het opzetten en leiden van een ervaringsgroep overlijden (True Colors) op school behoort tot de mogelijkheden. Zie hiervoor Ervaringsgroepen.

WORKSHOP SCHOOL EN ECHTSCHEIDING

Echtscheiding is niet alleen een zaak van thuis. Op school krijgen we er steeds meer mee te maken daar het aantal (echt-)scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn, nog steeds blijft toenemen.

Leerkrachten zien concentratieproblemen, dalende leerprestaties en/of moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen in of na een echtscheiding. Een belangrijk signaal maar wat doe je ermee? Of hoe ga je om met verbaal vechtende ouders op een oudergesprek? Hoe begeleid je een kind in deze moeilijke fase? Maak je echtscheiding bespreekbaar in de klas?

Praktijk Colora biedt:
• Als rouwtherapeut kan ik samen met jou zoeken naar hoe jij met rouw om kunt gaan. Meestal in de vorm van een gesprek. Soms zijn woorden niet direct het juiste middel om te raken aan je verdriet-gevoel. Soms zijn er geen woorden of zijn de woorden niet bereikbaar. We kunnen dan werken met creatieve ondersteuningsvormen zoals muziek, tekenen, schrijven of andere vormen van expressie.
Praktijk Colora biedt:

• Scholingen en workshops op maat met achtergrondinformatie en interactieve werkvormen.

• Ondersteuning bij het opzetten van een schoolprotocol Echtscheiding

• Oudervoorlichting

Ook het opzetten en leiden van een ervaringsgroep echtscheiding (KIES-groep) op school behoort tot de mogelijkheden.

OUDERVOORLICHTING

Praktijk Colora verzorgt graag een ouder- voorlichtingsbijeenkomst voor u met als thema ‘verlies en rouw in het leven van kinderen en jongeren’. De invulling van de voorlichtingsbijeenkomst wordt in overleg geheel afgestemd op de wensen en behoeften van uw school/organisatie.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie, neem vrijblijvend contact met me op.