balance-colora-rouwbegeleiding-verliesbegeleiding

Opleidingen & Trainingen

’The only source of knowledge is experience’’*

*Albert Einstein

• Systemisch Werken 1, Eerste Verdieping Zoetermeer

• Medische  Basiskennis en Psychosociale Basiskennis (MBK en PSBK)
Energieschool ‘s-Hertogenbosch

• Therapeutische vervolgopleiding ‘Werken met gestolde Rouw’
Opleidingen Land van Rouw
Docenten: Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten
Gastdocenten: Wibe Veenbaas, Gwen Timmer, Jan Kortie, Ingrid Dykstra

• Post-HBO opleiding ‘Omgaan met Verlies, Kinderen en Jongeren’
Opleidingen Land van Rouw
Docenten: Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten

• Post-HBO School Video Interactie Begeleider (beeldbegeleider)
Opleiding: Fontys Hogeschool, Tilburg 

• Post- HBO Leraar Speciaal Onderwijs
Opleiding: Fontys Hogeschool, Tilburg 

Specialisatie: remedial teaching

• Post – HBO Leraar Speciaal Onderwijs
Opleiding: Fontys Hogeschool, Tilburg
Specialisatie: leer- en gedragsproblemen

• HBO Pedagogische Academie
Volledig bevoegd onderwijzeres

Om mijn kennis en vaardigheden actueel te houden, volg ik jaarlijks bij- en nascholingen op het gebied van rouw, trauma, systemisch werk en therapeutisch werk bij ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals

• Training ‘SCHIP-therapeut: Postrelationele rouw na echtscheiding
3-daagse training: Vechten voor mijn scheiding
Maatschap van Rouwtherapeuten (Praktijk Emoties enzo & Praktijk Verder na Verlies) Trainers: Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel

• Seminar ‘Mijn lichaam, mijn trauma, mijn ik. Opstellen van het verlangen, bevrijden van  de traumabiografie?’
2-daagse bij Interakt – Centrum voor Meergenerationele Psychotraumatologie
Docent: Franz Ruppert

• Training ‘KIES-coach’
3-daagse training: Leiden van lotgenotengroepen van Kinderen in Echtscheidingssituatie
KIES- Expertisecentrum Kind en Echtscheiding

• Training ‘Mijn bed bij het raam’
2-daagse training; Begeleiden van ernstig zieke kinderen, jongeren en hun ouders en broers en zussen.
Expertisecentrum Omgaan met Verlies
Docenten: Tanja van Roosmalen en Machteld Lavell

• Training ‘Mindfull omgaan met Verlies’
2-daagse training
Docent: Mieke Ankersmid

• Training ‘Verlies In Beeld’ 2-daagse training; Methodiek van poppetjestaal bij verlies, rouw en trauma Expertisecentrum Omgaan met Verlies Docent: Riet Fiddelaers-Jaspers

Daarnaast ben ik actief in een intervisiegroep met vakgenoten en verdiep ik mijn kennis en inzichten met supervisie.