stones-g7d64f4e60_1920

Geschillen en klachten

Een klacht? Wat nu? Ik doe er alles aan om u of uw kind/jongere op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben.
Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: het NVPA. (beroepsvereniging gespecialiseerde psychosociaal therapeuten)

Klik hier voor meer informatie over het klachten-regelement