colora-rouwbegeleiding-verliesbegeleiding-registraties

Registraties / aangesloten bij

Praktijk Colora is aangesloten bij:

• Het NVPA
Beroepsvereniging gespecialiseerde psychosociaal therapeuten

Beroepscode:
Als lid van het NVPA houd ik me aan de beroepscode van deze beroepsvereniging en van de RBCZ. 

 RBCZ
Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg

• SCAG
Door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie, 
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

• CRKBO (docent)
Centraal register kort beroepsonderwijs
 

• Netwerk Integrale Kindzorg 
NIK is een samenwerkingsverband van diverse professionals uit verschillende disciplines. NIK is onderdeel van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. NIK ondersteunt ouders/gezinnen met een kind met een ernstige aandoening in een palliatieve fase, terminale fase maar ook in de nazorgfase. De ondersteuning geldt voor het gehele gezin. Ik ben betrokken bij NIK Zuidwest en Zuidoost Nederland, als verliestherapeut en word ingeroepen voor gezinnen, zieke kinderen, schoolvoorlichting-ondersteuning of begeleiding voor broers/zussen.

• Stichting ondersteuning Verliesverwerking
STOVV is een stichting die kinderen & jongeren tot 25 jaar een kans biedt op professionele begeleiding bij rouw- en verliesverwerking, als daar thuis, via gemeentelijke jeugdzorg of zorgverzekering geen financiering voor mogelijk is. Dit geldt niet alleen voor ondersteuning bij rouw na overlijden maar ook bij andere vormen van verlies. STOVV heeft een aantal praktijken/verliesbegeleiders naar toe zij doorverwijzen en de kosten voor de begeleiding op zich nemen. (zie daarvoor de website www.stovv.nl)

Condole
De Condole app zorgt voor verbinding bij verlies. Het is een plaats om in contact te komen met anderen die een ook een groot verlies hebben ervaren. Een plaats om troost te krijgen en/of te bieden aan anderen. Maar ook een plaats om herinneringen te delen of informatie over rouw te vinden. Als zorgprofessional ben ik aangesloten bij Condole.