17. Gebroken hart

Omgaan met verlies voor kinderen en jongeren

’Kinderen en jongeren rouwen ook’*

*Simone van den Akker

Ook kinderen en jongeren krijgen te maken met verlies. Soms kan het overlijden van een dierbare al vroeg op je levenspad komen. Maar veel kinderen worden in hun jonge leven al geconfronteerd met ingrijpende levensgebeurtenissen zoals verlies van een hechte vriendschap, verhuizing, echtscheiding, verlies van gezondheid of zelfs verlies van moederland (adoptie).

Het is niet altijd gemakkelijk om als ouder je kind te steunen. Je hebt te maken met je eigen emoties en als ouder draag je ook nog de pijn van je kind. Veel volwassenen hebben we de neiging om kinderen te beschermen tegen pijn. Het kind wordt weggehouden van de pijn. Je denkt als volwassene het kind zo te beschermen. Hoe pijnlijk kan het zijn om je kind emotioneel geraakt te zien.

Omgaan met verlies moet je leren

Een kind of jongere in ontwikkeling heeft de hulp en de steun van volwassenen nodig om te leren omgaan met verdriet. Omgaan met verlies moet je leren. Het kind heeft handvatten nodig om verdriet te kunnen uiten, om te leren praten over pijn maar ook om twijfels en gevoelens te durven delen. Zo krijg je weer grip op het leven en vertrouwen om weer zelf verder te gaan. Verdriet kan weer voorbij gaan, als het een plek heeft gekregen. Meestal hebben kinderen voldoende veerkracht om zelf verder te gaan na een ingrijpende gebeurtenis. Maar soms voel je als ouders dat er iets anders of iets meer nodig is om deze moeilijke periode in het leven een plek te geven.

Wanneer schakel je hulp in voor je kind?

Stel ik wel de goede vragen? Mijn zoon reageert altijd boos als ik er naar vraag. Mijn kind denkt dat ik het zelf als zwaar genoeg heb. Hoe ga ik daar mee om? Met deze vragen kunt u terecht bij Praktijk Colora voor advies/ouderbegeleiding. Samen kunnen we bekijken wat de meest gewenste vorm van ondersteuning is.

Kinderen willen vaak hun ouders niet belasten. Ouders zorgen voor hun kinderen maar kinderen ook voor hun ouders. Dat betekent dat ze soms hun eigen gevoelens ‘parkeren’. Het kan dan voor kinderen en jongeren gemakkelijker zijn om hun gevoelens/gedachten met een buitenstaander te delen. Individuele begeleiding voor het kind kan dan een gewenste ondersteuning zijn.

‘’De vraag is niet hoe het kind zich gedraagt, reageert of over-reageert, maar hoelang’’*
*Manu Keirse, 1995

Als je als ouder merkt dat het kind minder goed functioneert, zich minder ontwikkelt dan voorheen of voor langere tijd opvallende signalen laat zien, is het verstandig om contact op te nemen voor advies.

Signalen die er op kunnen wijzen dat uw kind vastloopt:

•  afsluiten voor anderen.
•  neerslachtig of depressief voelen.
•  niet meer kunt ontspannen.
•  angstig en boos voelen.
•  concentratie- en/of geheugenproblemen hebben
•  geen zelfvertrouwen meer hebben
•  slaap- of eetproblemen hebben
•  geen zin meer hebben in hobby’s
•  onverschillig voelen en blijven (bijvoorbeeld naar school en vrienden)

 “Verdriet dat niet geuit wordt, is verdriet dat tot het oneindige voortduurt. Verdriet dat bewust ervaren wordt, lost op”*
*Sogyal Rinpoche
Praktijk Colora biedt:
• Kinderen & jongeren individuele ondersteuning door luisteren, praten en andere manieren om gevoelens te laten stromen.
Als ik met kinderen of jongeren werk, probeer ik zo goed mogelijk te luisteren naar wat zij mij te vertellen hebben. Het verhaal van het kind of jongere is immers waar het om gaat. Vaak weten zij zelf goed aan te geven waar zij vastlopen. Ik geloof sterk in de veerkracht van kinderen en jongeren om het verlies een plaats te kunnen geven in hun leven. Door het kind of de jongere te ontmoeten in hun eigen belevingswereld en aan te sluiten bij de leeftijdsfase kan er ruimte komen voor dat verhaal. Ik maak veel gebruik van creatieve middelen zoals tekenen, schilderen, symbolen, spel, schrijven, voorlezen van een verhaal of verbeelden m.b.v. poppetjes. Zo probeer ik aan te sluiten bij de wereld van het kind of de jongere en kan het verdriet gemakkelijker geuit worden.
• Ouders advies en ondersteuning zodat zij de steunfiguur voor het kind of de jongere kunnen zijn.
Praktijk Colora biedt:
• Kinderen & jongeren individuele ondersteuning door luisteren, praten en andere manieren om gevoelens te laten stromen.
Als ik met kinderen of jongeren werk, probeer ik zo goed mogelijk te luisteren naar wat zij mij te vertellen hebben. Het verhaal van het kind of jongere is immers waar het om gaat. Vaak weten zij zelf goed aan te geven waar zij vastlopen. Ik geloof sterk in de veerkracht van kinderen en jongeren om het verlies een plaats te kunnen geven in hun leven. Door het kind of de jongere te ontmoeten in hun eigen belevingswereld en aan te sluiten bij de leeftijdsfase kan er ruimte komen voor dat verhaal. Ik maak veel gebruik van creatieve middelen zoals tekenen, schilderen, symbolen, spel, schrijven, voorlezen van een verhaal of verbeelden m.b.v. poppetjes. Zo probeer ik aan te sluiten bij de wereld van het kind of de jongere en kan het verdriet gemakkelijker geuit worden.
• Ouders advies en ondersteuning zodat zij de steunfiguur voor het kind of de jongere kunnen zijn.

‘’Heb je vragen of wil je graag meer informatie, neem vrijblijvend contact met me op. En laat je kind (samen met u) mijn speciale kinderpagina of jongerenpagina bekijken’’